С толкова много възможности за избор на неща за вършене и да видим в Mt. Шаста пространство, по-долу е малка извадка на площ снимки.

Mouse върху снимките за изображение, което да се разширява.

галерия картинка галерия картинка галерия картинка
галерия картинка галерия картинка галерия картинка
галерия картинка галерия картинка галерия картинка
галерия картинка галерия картинка галерия картинка
галерия картинка галерия картинка галерия картинка
галерия картинка галерия картинка галерия картинка
галерия картинка галерия картинка галерия картинка
галерия картинка галерия картинка галерия картинка
галерия картинка галерия картинка галерия картинка
галерия картинка галерия картинка галерия картинка