Instruccions

Sortir I5 nord o sud a la sortida McCloud. La sortida és d'aproximadament 60 milles al nord de Redding, i 60 milles al sud de la línia de l'estat d'Oregon.

La direcció exacta de la casa i una altra informació específica es subministra la setmana d'arribada.