Adreces

Sortir I5 al nord o al sud a la sortida McCloud. La sortida està a uns 60 quilòmetres al nord de Redding, i 60 quilòmetres al sud de la línia de l'estat d'Oregon.

La direcció exacta de la casa i una altra informació específica se subministra la setmana de l'arribada.