Οδηγίες

Έξοδος I5 βόρεια ή στα νότια στην έξοδο McCloud. Η έξοδος είναι περίπου 60 χλμ βόρεια από Redding, και 60 μίλια νότια της γραμμής Oregon State.

Ακριβής οδηγίες για το σπίτι και άλλες ειδικές πληροφορίες που παρείχε την εβδομάδα από την άφιξη.