Οδηγίες

Έξοδος I5 βόρεια ή νότια στην έξοδο McCloud. Η έξοδος είναι περίπου 60 μίλια βόρεια της Redding, και 60 μίλια νότια της γραμμής Όρεγκον.

Ακριβής οδηγίες για το σπίτι και άλλες ειδικές πληροφορίες που παρέσχε τις εβδομάδας από την άφιξη.