Οδηγίες

Έξοδος I5 βόρεια ή νότια στην έξοδο McCloud. Η έξοδος είναι περίπου 60 μίλια βόρεια της Redding, και 60 μίλια νότια της γραμμής Oregon State.

Ακριβής οδηγίες για το σπίτι και άλλες ειδικές πληροφορίες παρέχονται στην εβδομάδα από την άφιξη.