Οδηγίες

Έξοδος I5 βόρεια ή νότια στην έξοδο McCloud. Η έξοδος είναι περίπου 60 χλμ βόρεια από Redding, και 60 χλμ νότια της γραμμής Oregon State.

Ακριβής οδηγίες για το σπίτι και άλλες ειδικές πληροφορίες που παρέχονται την εβδομάδα από την άφιξη.