Με τόσες πολλές επιλογές των πραγμάτων να κάνετε και να δείτε στο Mt. Shasta Area, παρακάτω είναι ένα μικρό δείγμα των εικόνων περιοχής.

Το ποντίκι πάνω από τις εικόνες για την εικόνα να επεκταθεί.

gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail