כיוונים

צפון I5 יציאה או דרומה ביציאה מקלאוד. היציאה היא כ -60 קילומטר מהצפון לרדינג, ו60 קילומטר דרומית לקו מדינת אורגון.

הוראות מדויקות לבית והמידע ספציפי אחר מסופקת בשבוע הגעה.