כיוונים

I5 יציאה צפונה או דרומה ביציאה מקלאוד. היציאה היא על 60 קילומטר מהצפון לרדינג, ו60 קילומטר דרומית לקו מדינת אורגון.

הוראות מדויקות לבית והמידע ספציפי אחר מסופקת השבוע של הגעה.