Virzieni

Iziet I5 ziemeļiem vai dienvidiem pie McCloud izeju. Izeja ir aptuveni 60 jūdzes uz ziemeļiem no Redding, un 60 jūdzes uz dienvidiem no Oregonas Valsts līnijas.

Precīzas norādes uz māju un citu specifisku informāciju piegādā nedēļu ierašanās.