Virzieni

Iziet I5 ziemeļiem vai dienvidiem pie McCloud izejas. Izeja ir apmēram 60 jūdzes uz ziemeļiem no Redding, un 60 jūdzes uz dienvidiem no Oregon State līnijas.

Precīzas norādes uz māju un citu konkrētu informāciju piegādā nedēļu ierašanās.