Wskazówki

Wyjdź I5 północ lub południe na wyjściu McCloud. Wyjście jest około 60 mil na północ od Redding, i 60 mil na południe od linii Oregon State.

Dokładne wskazówki do domu i innych konkretnych informacji jest dostarczany tydzień przyjazdu.