Wskazówki

Wyjdź I5 północ lub południe na wylocie McCloud. Wyjście jest około 60 km na północ od Redding, a 60 km na południe od linii Oregon State.

Dokładne wskazówki do domu i innych szczegółowych informacji jest dostarczany tydzień przyjazdu.