Navodila

Izhod I5 sever ali jug na izhodu McCloud. Izstopna je približno 60 kilometrov severno od Redding in 60 kilometrov južno od Oregon State linije.

Natančni smeri do hiše in drugih specifičnih informacij je na voljo na teden prihoda.