Direksyon

Lumabas sa hilaga o timog sa McCloud exit I5. Exit ay tungkol sa 60 milya hilaga ng Redding, at 60 milya timog ng linya Oregon State.

Eksaktong direksyon sa bahay at iba pang tiyak na impormasyon ay ibinibigay sa linggo ng pagdating.