Mga Direksyon

Lumabas sa hilaga o timog sa McCloud exit I5. Sa exit na ay tungkol sa 60 km sa hilaga ng Redding, at 60 km sa timog ng linya ng Oregon State.

Eksaktong direksyon sa bahay at iba pang tiyak na impormasyon ay ibinigay sa linggo ng pagdating.