Direksyon

Exit hilaga o timog sa McCloud exit I5. Ang lumabas ay tungkol sa 60 milya hilaga ng Redding, at 60 milya timog ng linya ng Oregon State.

Eksaktong direksyon sa bahay at iba pang tiyak na impormasyon ay ibinibigay sa linggo ng pagdating.