Direksyon

Lumabas I5 hilaga o timog sa McCloud exit. Exit ay tungkol sa 60 km sa hilaga ng Redding, at 60 km sa timog ng linya Oregon State.

Eksaktong mga direksyon sa bahay at iba pang tiyak na impormasyon ay itinustos sa linggo ng pagdating.