Sa maraming mga pagpipilian ng mga bagay na gawin at makita sa Mt. Shasta Area, sa ibaba ay isang maliit na sampling ng mga lugar ng mga larawan.

Pasadahan ng mouse ang mga larawan para sa mga imahe upang palawakin.

gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail