Sa gayon maraming mga pagpipilian ng mga bagay na maaaring gawin at makita sa Mt. Shasta Area, sa ibaba ay isang maliit na sampling ng mga lugar na larawan.

Pasadahan ng mouse ang mga larawan para sa mga imaheng upang palawakin.

gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail