Sa gayon maraming mga pagpipilian ng mga bagay na gagawin at makikita sa Mt. Shasta Area, sa ibaba ay isang maliit na sampling ng mga lugar mga larawan.

Pasadahan ng mouse ang mga larawan para sa mga imaheng upang palawakin.

gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail
gallery thumbnail gallery thumbnail gallery thumbnail