Mt. Shasta Ski Park

Manatiling anumang tatlong gabi sa loob ng isang Linggo ng pagdating at Biyernes alis, at tumanggap ng dalawang pumasa bisa para sa dalawang araw ng skiing sa walang gastos! Pumasa ay balido para sa ALL DAY skiing at ALL DAY & NIGHT skiing sa Huwebes at Biyernes! Karagdagang dalawang pumasa araw ay magagamit para sa $ 50 na kumakatawan sa isang $ 47 savings.

Macy's logo

10% may-bisa para sa 30 araw pagkatapos gamitin muna sa unlimited na paggamit sa panahon na iyon discount card Macy. Literal ang halos anumang bagay sa tindahan na may tunay ilang eksepsiyon!