Mt. Shasta Ski Park

Ở bất kỳ ba đêm trong một đến chủ nhật và thứ sáu khởi hành, và nhận được hai đi giá trị trong hai ngày trượt tuyết miễn phí! Passes có giá trị cho tất cả trượt tuyết NGÀY và CẢ NGÀY & ĐÊM trượt tuyết vào thứ năm và thứ sáu! Thêm hai đi ngày dành cho 50 $ đại diện cho một $ 47 tiết kiệm.

Macy's logo

10% thẻ giảm giá của Macy hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày sử dụng đầu tiên với việc sử dụng không giới hạn trong thời gian đó. Nghĩa là hầu như bất cứ điều gì trong các cửa hàng với rất ít ngoại lệ!